Ondersteuner bedrijfsbureau m/v

Stichting SKIK kinderopvang en peuterspeelzalen
Location : Joure FR NL
Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn (markt)conform de cao Kinderopvang Je begint met een contract voor bepaalde tijd voor 24 uren, bij goed functioneren is…

More >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *